Voor wie

Begeleiding bij leerproblemen

Er is – bijna- altijd een verband tussen hoe goed iemand kan leren, bewegen en sociaal emotioneel functioneert.  Ik help mensen met leerproblemen. Dat kan van alles zijn, van lezen,  schrijven en rekenen tot concentratie, faalangst of planning.
Ook als je moeite hebt met leren door autistiform of autistisch gedrag waardoor je bijvoorbeeld weinig tijdsbesef, inzicht in oorzaak/gevolg, moeilijk veranderingen in je omgeving herkent en chaos in je hoofd hebt, niet meer opdrachten tegelijk kunt hanteren, ed…ik  kan je helpen.

Of je nu een “label” van dyslexie, dyscalculie of ASS/ autisme hebt of niet- dat maakt mij niet uit. 

Iedere volwassene en jongere, die zelf op zijn leer- of gedragsvlak grip wil krijgen op zichzelf is welkom. 

Kom als je gedrag je leren beïnvloed bv omdat je je onprettig voelt in de klas, geen vrienden kunt maken of gepest wordt.

Als motorisch remedial teacher, schrijfdanser en bal-a-vis-X docent weet ik welke fysieke beperkingen invloed hebben op het leren. Hier kunnen we vaak wat mee.

Iedereen heeft  ook sterke kanten en die gebruik ik om te laten zien dat je daarmee jouw zwakke kanten kunt oplossen of hanteren. Dat doen we ook door bij jou passende leerstrategieën aan te leren.
Het klinkt serieus, maar het is vooral belangrijk, dat je plezier in het leren hebt, of terugkrijgt.

Begeleiding vanuit PGB / ZINN

In de begeleiding vanuit het PGB / ZINN staat de (sociale) zelfredzaamheid van kinderen centraal, met als doel dat zij zich sterker, weerbaarder en zelfverzekerder gaan voelen. Deze begeleiding richt zich op zaken als het zelf leren vormgeven van hun leven, probleemgedrag en psychisch functioneren.

Zo begeleid ik leerlingen bij het helpen organiseren van dagstructuur, sociale ervaringen kunnen begrijpen, activering in ADL, sociale omgangsvormen oefenen, activiteiten helpen initieren, ongewenst gedrag helpen reguleren, de week voor bespreken en soms via creativiteit kunnen verwerken. Dit is “gewone begeleiding” en dus niet zo zeer cognitief gericht. Daarom valt PGB begeleiding onder een aparte begeleidigstak van praktijk Jongleer en staat ook als dusdanig bij de KvK geregistreerd: PGB begeleiding Jongleer.

Heb jij een persoonsgebonden budget? Neem dan contact op voor een afspraak voor een intake zodat we samen kunnen kijken of ik je kan helpen.

Intake / Werkwijze

1. Beste manier van leren
2. Leervraag
3. Sterke kanten en vaardigheden
4. Methode
5. Evalueren
6. Einde

Wie, Wat & Waar

Elsbeth geeft 1 op 1 begeleiding.

Praktijk Jongleer is aangesloten by

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.